Penghargaan Datuk Sri Dr. Farah Khan Kepada Penyokong The Melium Group